ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

* ก่อนเปิดอ่าน e-book กรุณาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ถ้าลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบจากด้านบนนะคะ


ลงทะเบียนผู้ใช้งานทั่วไป
  1. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคล
  2. อ่าน e-book ได้เลย ไม่ต้องใส่รหัสอีกนาน 1 เดือน

1.

ชื่อผู้ใช้ :*
(จำนวน 6 - 10 หลัก)
รหัสผ่าน :*
(จำนวน 6 - 10 หลัก)
ยืนยันรหัสผ่าน :*
(จำนวน 6 - 10 หลัก)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล :*
เพศ :
อายุ :
อาชีพ :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :*


Copyright © 2010 Bureau of Academic Affairs and Educational Standards.
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ