ติดต่อเรา
22 มกราคม 2565 เวลา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
งานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสือหายาก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
วารสารวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายชื่อสำนักพิมพ์
สำรวจความเห็น
ติดต่อเรา

ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
    เบอร์โทรศัพท์0 2288 5730 - 1          
     0 2391 5010          
                
    เบอร์โทรสาร0 2628 5340          
                
    e-mailpengpun@hotmail.com          
     nsangbudda@gmail.com          
                
    ที่อยู่
ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารกรมวิชาการ ชั้น 3 (หลังท้องฟ้าจำลอง)  
     ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
       
    แผนที่

แผนที่

*** คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ ***