ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
22 มกราคม 2565 เวลา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
งานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสือหายาก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
วารสารวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายชื่อสำนักพิมพ์
สำรวจความเห็น
OPAC
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
Clip

  

 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

 

สำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เป็นครั้งแรก                                                  
 
สำหรับผู้ที่ต้องการอัพเดทโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ให้เป็น เวอร์ชั่น 3       

คลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 (OBEC Library Automation System)

คลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 2 (OBEC Library Automation System)
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือ (Book Suggestions)
พระมหาชนก
 

พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึง พระมหาชนกผู้ทรงกระทำความเพียรยิ่งยวด จนกระทั่งได้ครองราชสมบัตินำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ อยู่มาวันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกกลับตั้งอยู่ตระหง่าน พระมหาชนกทรงบังเกิดธรรมสังเวช ดำริจะออกผนวช

read more

   
คำพิพากษา 

คำพิพากษา

ชาติ กอบจิตติ

คำพิพากษา เป็นนวนิยายสะท้อนสังคม เสนอเรื่องราวของฟัก ภารโรงหนุ่ม ผู้ตกเป็นเหยื่อคำพิพากษาของสังคมโดยสังคม โดยแสดงให้เป็นอย่างชัดเจนว่าสังคมมักตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตาเห็น โดยมิได้ตรวจสอบหรือใช้วิจารณญาณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างจริงจังเลย ...

read moreร้อยเล่ห์แสนรัก

ปลายสี

ดาดาริน นางแบบสาวสุดฮอตวางแผนการอันพิลึกพิลั่นเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับ"ทองทิม"ชายหนุ่มผู้ไม่เคยอยู่ในสายตา เพราะคาดหวังไว้ว่าเขาจะเบนความสนใจมาหลงเสน่ห์เธอ และได้เป็นข่าวซุบซิบตามสื่อต่างๆ เพื่อให้หญิงสาวที่เธอเห็นว่ากำลังคบหาอยู่กับเขาเข้าใจผิดและแยกทางกันไป ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ ....

read more

  


ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก

สิทธิเดช กนกแก้ว

กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลายและทำร้ายธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ ดังปรากฏให้เห็น...

read more

  
 
วิดีโอคลิป : กิจกรรมห้องสมุด
   

หนังสือมีพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่อง และก่อประโยชน์แก่ผู้อ่านและสังคมในการส่งเสริมให้เกิดการอ่านอย่างกว้างขวาง ห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวมหนังสืออันหลากหลาย และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการอ่านอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ห้องสมุดจึงต้องมีการป้องกันและบำรุงรักษา ทั้งวัสุด ครุภัณฑ์ และอื่นๆ โดยเฉพาะหนังสือ ซึ่งเป็นวัสดุของห้องสมุดที่มีความสำคัญและมีจำนวนมากที่สุด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด...

ดูคลิปวีดีโอ