4 สิงหาคม 2563 เวลา
เด็กพิเศษ 2


 ชื่อหนังสือ  เด็กพิเศษ 2
 ชื่อผู้แต่ง  เพ็ญแข ลิ่มศิลา
 สำนักพิมพ์ บริษัท ศรีสารา จำกัด
 ปีที่พิมพ์  2550
 จำนวนหน้า 245
 ราคาปก 200
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 593 ครั้ง