23 กันยายน 2563 เวลา
หมู่บ้านในแสงเงา


 ชื่อหนังสือ หมู่บ้านในแสงเงา
 ชื่อผู้แต่ง โกสินทร์ ขาวงาม
 สำนักพิมพ์ เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
 ปีที่พิมพ์  2550
 จำนวนหน้า 134
 ราคาปก 110
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 827 ครั้ง