23 กันยายน 2563 เวลา
บาดแผลของแผ่นดิน


 ชื่อหนังสือ บาดแผลของแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่ง เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
 สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น
 ปีที่พิมพ์  2550
 จำนวนหน้า 120
 ราคาปก 100
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 594 ครั้ง