4 สิงหาคม 2563 เวลา
ทุกข์หฤหรรษ์


 ชื่อหนังสือ  ทุกข์หฤหรรษ์
 ชื่อผู้แต่ง  เดือนวาด พิมวนา
 สำนักพิมพ์  สามัญชน
 ปีที่พิมพ์   2550
 จำนวนหน้า  328
 ราคาปก  275
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 767 ครั้ง