4 สิงหาคม 2563 เวลา
จากเวียงจันทร์สู่เวียงแหงตามรอยนเรศวรมหาราชนอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม


 ชื่อหนังสือ จากวังจันทร์สู่เวียงแหงตามรอยนเรศวรมหาราชนอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม
 ชื่อผู้แต่ง  สุเจน กรรพฤทธิ์
 สำนักพิมพ์  สารคดี
 ปีที่พิมพ์   2550
 จำนวนหน้า  248
 ราคาปก  250
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 726 ครั้ง