4 สิงหาคม 2563 เวลา
จากธรรมชาติ ผ่านใจพ่อ ส่งต่อลูก


 ชื่อหนังสือ  จากธรรมชาติ ผ่านใจพ่อ ส่งต่อลูก
 ชื่อผู้แต่ง  ยืน ภู่สุวรรณ
 สำนักพิมพ์  ซีเอ็ดยูเคชั่น
 ปีที่พิมพ์   2550
 จำนวนหน้า  160
 ราคาปก  179
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 494 ครั้ง