20 กันยายน 2563 เวลา
สลัดสูท ไปเป็นเจ๊ จากเจ๊..ไปเป็นแจ๋ว


 ชื่อหนังสือ สลัดสูท ไปเป็นเจ๊ จากเจ๊..ไปเป็นแจ๋ว
 ชื่อผู้แต่ง  วาริณี แย้มบุญเรือง
 สำนักพิมพ์  ซีเอ็ดยูเคชั่น
 ปีที่พิมพ์  2550
 จำนวนหน้า   218
 ราคาปก  150
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 509 ครั้ง