29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : นวนิยายบางกอก (คณะบุคคลสำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 17 ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-279-7838,02-247-3412-4#403
โทรสาร : 02-247-3410
เว็บไซท์ : www.bangkokmag.com