16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : บุ๊ค โฟร์ ยู(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 149 ถ.ริมคลองประปา บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ : 02-910-2121#13
โทรสาร : 02-910-2660
เว็บไซท์ : www.burapat.com