16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แบร์ พับลิชชิ่ง (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 29/1 อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ชั้น 13,13 เอ/2 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-658-5557, 02-658-7575
โทรสาร : 02-658-5557
เว็บไซท์ : www.bear-book.com