16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ประพันธ์สาส์น(บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 413/26 ถ.อรุณอมรินทร์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ก.ท.ม.10700
โทรศัพท์ : 02-434-1347, 02-435-5780
โทรสาร : 02-434-6812
เว็บไซท์ : www.praphansarn.com