26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แปลน ฟอร์ คิดส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 83/29 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-591-8033
โทรสาร : 02-954-5350
เว็บไซท์ : www.planforkids.com