17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : พรีมา พับบลิชชิง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 342 ซ.พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-717-5111
โทรสาร : 02-717-5174
เว็บไซท์ : www.primapublishing.co.th