17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : พลอยจันทร์(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 111/53 ม.2 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-423-3131
โทรสาร : 02-423-3132
เว็บไซท์ : www.ploychanbook.com