26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 559/3 ม.มาริชเพลส ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-514-4071-3
โทรสาร : 02-514-4074
เว็บไซท์ : -