26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพ็น พ็อกเก็ต(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 281/11 ซ.ศรีเผื่อน ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-587-7704-6
โทรสาร : 02-585-5672
เว็บไซท์ : www.penpocket.net