17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 146/5-6 ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-662-3592-4
โทรสาร : 02-662-3594
เว็บไซท์ : www.pearlpublishing.co.th