17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : 1168(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 606 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-435-1216
โทรสาร : 02-435-1217
เว็บไซท์ : www.1168group.com