29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : มัลติ เอดูเคชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 333 LPN1 ชั้น 27 ซ.เฉยพ่าง ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-618-8580
โทรสาร : 02-02-618-8579
เว็บไซท์ : www.multi-education.com