17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 16 ยูนิตเอ 2 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-612-6399
โทรสาร : 02-658-0960
เว็บไซท์ : www.magazines88.com