17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แม็กซ์พลอยอินเตอร์เนชั่นแนล(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : ชั้น 28 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 127/33 ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-681-9971-3
โทรสาร : 02-681-9974
เว็บไซท์ : -