26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ริเวอร์ บุ๊คส์(บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 396/1 ถ.มหาราช ท่าเตียน พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-222-1290
โทรสาร : 02-229-3861
เว็บไซท์ : www.riverbooksbk.com