17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ลีลาบุ๊ค(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 23 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซ.12 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 081-4717-203, 081-486-7905
โทรสาร : 02-958-3357
เว็บไซท์ : www.leelabook.com