26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : วิญญูชน/ ลอร์ดไดเจสท์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-996-9471-3
โทรสาร : 02-996-9474
เว็บไซท์ : www.winyuchon.com