17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี()
ที่อยู่ติดต่อ : 20/7 ซ.ประดิพัทธ์ 3 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-279-2810
โทรสาร : 02-279-4669
เว็บไซท์ : www.tgreinstitute.com