16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สกอลลาร์ วีดีโอ(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 23/87-89 ซ.ศูนยืวิจัย ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-641-5276-9
โทรสาร : 02-641-5270
เว็บไซท์ : www.scholar.co.th