26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์()
ที่อยู่ติดต่อ : 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น U1 ถ.ท่าพระ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-613-3801-2
โทรสาร : 02-226-2083
เว็บไซท์ : www.thammasatpress.com