29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)()
ที่อยู่ติดต่อ : 5-7 ถ.สุขุมวิท ซ.29 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-258-0320
โทรสาร : 02-258-0181
เว็บไซท์ : www.tpabookcenter.com