16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เค เค บุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 1126/2 อาคารพานิช 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-207-3000#3538
โทรสาร : 02-207-3044
เว็บไซท์ : -