29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อนิแม็ก(คณะบุคคลสำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : ตู้ ปณ.136 ปท.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 089-714-4136
โทรสาร : 02-806-4376
เว็บไซท์ : www.animag.com