26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อักษรา ฟอร์คิดส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 240/132-133 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-412-7707
โทรสาร : 02-412-7710
เว็บไซท์ : www.aksaraforkids.com