26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อินโนเวทตีฟ เอ็กเพอริเมนท์ (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 3133/53 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท บางนา บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ : 02-747-7001-4, 02-233-8069
โทรสาร : 02-747-7005
เว็บไซท์ : www.inex.co.th