17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอเอสเค มีเดีย (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : ห้อง 212 ชั้น2 อาคารพญาไท เลขที่ 31 ถ.พญาไท พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-246-1862
โทรสาร : 02-245-3939
เว็บไซท์ : www.book.askmedia..co.th