26 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โอ เค แอล เอส (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 49 อาคารเดอะมอลล์ชั้น 3 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-319-2521, 02-318-3294
โทรสาร : 02-319-2522
เว็บไซท์ : www.okls.net