16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : 23 บุ๊คเซ็นเตอร์()
ที่อยู่ติดต่อ : 256/33-36 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ : 02-411-5616-8
โทรสาร : 02-411-3443
เว็บไซท์ : -