17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 285/33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-840-4888#882
โทรสาร : 02-840-4848
เว็บไซท์ : www.jamsai.com