29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ต้าเจียห่าว(บริษัท จำกัด/Mars Publishing)
ที่อยู่ติดต่อ : 49/1 ชั้น 3 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-629-4030-1
โทรสาร : 02-262-3695
เว็บไซท์ : -