29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ทิบไทย อินเตอร์บุ๊ค(ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 2997201 ม.4 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ : 02-551-7814
โทรสาร : 02-973-3385
เว็บไซท์ : www.tibbook.com