23 กันยายน 2562 เวลา
โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม


 ชื่อหนังสือโลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม
 ชื่อผู้แต่งกฤตย์ดิศร กรเกศกมล
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์เอโนเวล
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า175
 ราคาปก145  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1113 ครั้ง