23 กันยายน 2562 เวลา
ฝูงแร้งบนซากศพ


 ชื่อหนังสือฝูงแร้งบนซากศพ
 ชื่อผู้แต่งปานศีกดิ์ นาแสวง
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า157
 ราคาปก115  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 503 ครั้ง