23 กันยายน 2562 เวลา
ดอกไม้ริมทาง


 ชื่อหนังสือดอกไม้ริมทาง
 ชื่อผู้แต่งลุงมวล
 สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก175 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือที่มีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และวิธีช่วยลดความร้อนของโลกอย่างง่าย ๆ และหลากหลาย เช่น ไม่ปิดปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ปิดโทรทัศน์ที่เครื่องและดึงปลั๊กไฟออก ปลูกต้นไม้ช่วยคลายความร้อน เป็นต้น
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 532 ครั้ง