23 กันยายน 2562 เวลา
พระเจ้าอาชาตศัตรู


 ชื่อหนังสือพระเจ้าอาชาตศัตรู
 ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า119
 ราคาปก139 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 536 ครั้ง