15 ธันวาคม 2562 เวลา
บทร้อยกรองสำนวนชวนอ่าน ชุดที่ 1 แม่-ลูก


 ชื่อหนังสือบทร้อยกรองสำนวนชวนอ่าน ชุดที่ 1 แม่-ลูก
 ชื่อผู้แต่งสมชาย จินดานนท์
 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก120 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 735 ครั้ง