แนะนำหนังสือ : คำพิพากษา
22 มกราคม 2565 เวลา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
งานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสือหายาก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
วารสารวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายชื่อสำนักพิมพ์
สำรวจความเห็น
คำพิพากษา


คำพิพากษา

ผู้เขียน : ชาติ กอบจิตติ

คำพิพากษา เป็นนวนิยายสะท้อนสังคม เสนอเรื่องราวของฟัก ภารโรงหนุ่ม ผู้ตกเป็นเหยื่อคำพิพากษาของสังคมโดยสังคม โดยแสดงให้เป็นอย่างชัดเจนว่าสังคมมักตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตาเห็น โดยมิได้ตรวจสอบหรือใช้วิจารณญาณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างจริงจังเลย ยิ่งในกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีสถานะทางสังคมหรือไม่มีทรัพย์สินหรือบุคคลแวดล้อมจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็ยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ชีวิตอันเลวร้าย จนอาจถึงพินาศย่อยยับและถึงแก่ชีวิตได้


คำพิพากษา เป็นนวนิยายที่มีความลุ่มลึก มีหลายมิติ งดงาม สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2524 และรางวัลซีไรต์ปี 2525

สำนักพิมพ์หอน จัดพิมพ์