14 กรกฎาคม 2563 เวลา
ประวัติศาสตร์และศิลปะพม่า


 ชื่อหนังสือประวัติศาสตร์และศิลปะพม่า
 ชื่อผู้แต่งภภพพล  จันทร์วัฒนกุล
 สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า148
 ราคาปก220  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 328 ครั้ง