14 กรกฎาคม 2563 เวลา
พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้


 ชื่อหนังสือพระบรมธาตุเจดีย์  นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้
 ชื่อผู้แต่งประภัสสร์  ชูวิเชียร
 สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า152
 ราคาปก160  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 547 ครั้ง