14 กรกฎาคม 2563 เวลา
มาช่วยกันสร้างประชาชนให้เป็นพลเมือง


 ชื่อหนังสือมาช่วยกันสร้างประชาชนให้เป็นพลเมือง
 ชื่อผู้แต่งสโรชา
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า134
 ราคาปก135  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 484 ครั้ง